FAP (Founders Accelerator Program) là chương trình start-up seed accelerator/incubator  tiên phong ở Việt Nam theo mô hình TechstarsY Combinator ở Silicon Valley và  JFDI   (Singapore).

FAP  tập trung vào  vào giai đoạn ý tưởng đến sản phẩm trong vòng 120 ngày. Đây là giai đoạn sớm nhất trong các giai đoạn funding của start-up. 

FAP package có giá trị  35,000 USD bao gồm 10,000 USD tiền mặt được trang trải vào:

  1. Hạ tầng, hỗ trợ kỹ thuật bởi các chuyên gia: kiến trúc hệ thống,  thiết kế sản phẩm, hệ thống, etc.
  2. Văn phòng làm việc hiện đại với không gian 700m2

  3. Mentoring với đội ngũ mentor giàu kinh nghiệm

  4. Chi phí vận hành chương trình

  5. Chí phí phát triển sản phẩm, thị trường

Giá trị phần còn lại để hỗ trợ các startup trong quá trình gọi vốn kế tiếp.

(Tham khảo:  How we can help )

Số tiền mặt có thể thay đổi  tùy thuộc vào số lượng member của start-up team và các chi phí phát sinh khác (nếu có) như chi  phí xác lập ăn ở từ nơi khác đến HCM.

Để hiểu thêm về các khoản tiền hỗ trợ, vui lòng xem FAQ.

FAP yêu cầu start-up team khi được nhận vào chương trình phải  sống tại HCM và làm việc tại  70 Lữ Gia, Lữ Gia Plaza (Start-up building), Quận 11, HCM.

Với FAP package  có giá trị 35,000 USD, Founders.asia nhận từ 5-20%  cổ phần của start-up.

Start-up team ứng tuyển vào FAP có thể chỉ có ý tưởng hoặc đã có sản phẩm với một ít doanh số hoặc đã có đầu tư.

Để hiểu rỏ cách thức FAP hoạt động, vui lòng xem các định nghĩa (Term) và cách thức định giá start-up .

Founders.asia
Seed fund and accelerator program
US Office

9825 Ellis Avenue

Fountain Valley

CA 92708

United States

VN Office

2nd floor, Lu Gia Plaza, 70 Lu Gia St.

Dist. 11, HCM City